Onderwijs

Het onderwijs in Ter Apel bestond aanvankelijk slechts uit één enkele school, de lagere school.gevestigd in het Oude Klooster. Met de groei van Ter Apel  en het ontstaan van “gezindten” kwamen tot stand, naast de drie openbare lagere scholen, twee  katholieke scholen en twee protestants-christelijke scholen, gevolgd door een tweetal Mulo-scholen en een landbouwhuishoudschool en als bekroning een  Rijks Hogere Burger School. Deze ontwikkelingen pasten bij de toenmalige groei van het dorp.
    ‘De Korenschoof’ school voor het Lagere Huishoud- en Nijverheidsonderwijs. In 1952 begon de school in de oude Christelijke U.L.O. aan de Stationsstraat als huishoudschool. In 1986 fuseerde die school met de Rijks Scholen Gemeenschap.

 

klik hier voor meer over "de Korenschoof"

vergroten    
    In 1921 gaven pastoor J. Dopheide en de secretaris van het kerkbestuur Johan Büter de aanzet tot de bouw van een school vlakbij bij de kerk. Waar in die tijd gewoonlijk het jongens en meisjesonderwijs strikt gescheiden was, werd in Ter Apel besloten dat één schoolgebouw. De omgang tussen jongens en meisjes, zowel binnen als buiten het schoolgebouw, zou strikt gescheiden worden.
Architect Kleinenberg te Musselkanaal. De bouw kostte een kleine 60.000 gulden en op 14 janurai 1924 werd de school geopend voor de meisjes,de jongens volgden op 5 maart. In de eerste fase werd les gegeven door Zuster Alphonsa en Zuster Pauline van het St. Henricusgesticht te Emmer Compascuum. Daartoe reden zij elke dag met de auto naar Ter Apel om daar les te geven.
locatievergrotendetail 1heden    
    Hetzelfde gebouw vanuit oostelijke richting.
locatievergroten    
  Jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Bonifatiusschool, geschreven door toenmalig hoofd der school dhr H Blanke. Klik op het boek om de gescande inhoud als PDF-bestand (136 Mb) te downloaden.
   

Schoolkinderen in een optocht waarschijnlijk ter gelegenheid van het huwelijk Juliana en Bernhard in 1937. De stoet trekt hier over de Hoofdstraat ter hoogte van bakkerij Bakker, ongeveer ter plaatse van huidige drogisterij van der Tuuk. Foto waarschijnlijk door fotograaf Lunow genomen.

 
locatievergrotenheden    
 Vele tientallen, misschien wel honderden inwoners van Ter Apel en naaste omgeving, zullen de afgebeelde school herkennen. Het is de vroegere MULO-school ook  bekend als ULO-school. De afkortingen stonden voor (Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs. De school had een dubbele functie: in de eerste plaats was het de  voortzetting van de lagere school. Er werd onder andere les gegeven in Frans , Duits en Engels, in natuurkunde, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast was de (M)ULO een tussenfase voor lagere school leerlingen die voorbestemd waren om door te stromen naar de RHBS of een andere gelijkwaardige school. Die leerlingen konden alvast wennen aan de wijze van lesgeven en het maken huiswerk. De school, gebouw rond 1920, stond  aan zuidzijde van de Heemker-Akkerstraat, op de plaats waar nu ongeveer de brandweerkazerne staat. Op die plaats bezat de gemeente Vlagtwedde grond die centraal tussen de openbare lagere scholen Oost en West was gelegen. Van de directeuren is vooral bekend gebleven de Heer J.Liefhebber, een zeer nauwgezet en aimabel man. Naast hem moeten ook genoemd worden de leraren uit de begintijd  Kuilman (bijnaam Prim), Vos, Hendriks , Bergman en Bliek. Tijdens de gevechten in de vergroten  bevrijdingsdagen van april 1945 boden de kelders van de school een schuilplaats voor de Ter Apeler bevolking. Omdat het gebouw te klein werd, werd de MULO in 1955 voortgezet in een nieuw gebouw aan de Bentlagestraat. Inmiddels zijn beide schoolgebouwen gesloopt. De direkteurswoning op de hoek van de Stationsstraat en de Heemker Akkerstraat is gelukkig bewaard gebleven.

klik hier voor meer over de M(ULO) school

     
     

De openbare lagere school Ter Apel Oost aan de Schotslaan. Het schoolgebouw is eigenlijk maar nauwelijks zichtbaar, de woning van de hoofdmeester des te meer en is bewaard gebleven. 

klik hier voor meer over OLS Ter Apel Oost

klik hier voor nog meer (onbekende) fotos

locatievergrotendetail 1heden    
  uitvoering in 1947 van het Ter-Apeler Kinderkoor in het Boshuis onder leiding van Rikus Bruin. Uitgevoerd werd de operette Repelsteeltje.

 

 

 

 met dank aan Geja.v.Kins-Kuipers

locatievergroten    
  OLS Ter Apel West van meester Schierbeek aan de Westerstraat. Eerder was het de school van Meester Koning. Links de woning van het schoolhoofd.

klik hier voor meer over OLS Ter Apel West

klik hier voor nog meer (onbekende) fotos

locatievergrotenheden    
    Personeel van de school Westerstraat met meester Koning (2e van links).
locatievergroten    
   

Leerlingen van de school van meester Koning. Foto dateert van voor 1918. o.a. zichtbaar zijn Frans Kroon en Reint Wolf (2e rij van boven links).

 
locatievergroten    
     

 

De RHBS vlak na opening in 1924. Let op de jonge bomen langs de Oudeweg.

klik hier voor (veel) meer over de RHBS

jubileumboek 2011

 

locatievergroten    
 

Bijgaande foto is genomen in 1970, korte tijd nadat de R.H.B.S. (Rijks Hogere Burger School) was omgevormd tot de R.S.G. (Rijks Scholen Gemeenschap). De foto is genomen achter de school aan de Oude Weg. Afgebeeld staat (en zit) het lerarenkorps dat de meeste Ter Apelers heel goed gekend hebben of in vele gevallen nog steeds goed kennen. V.l.n.r. de heren van Beekum (tekenen), Läken (nederlands), Exel, Smid, Prins (duits), Bodewitz (geschiedenis, later conrector), Kamerbeek (wiskunde), Deelstra (wiskunde), Doornbos (scheikunde), daarachter met baard van Empel (frans), Lagerwey (nederlands) (zittend), Wagt (geschiedenis), Bliek (gymnastiek), Diekstra (geschiedenis), Havinga (rector) (zittend), mevr van Dijk (frans), de Wit (gymnastiek), de Groot (nederlands), Wierenga (wiskunde), mevr Lagerwey (nederlands), mevr Meendering (frans), Bokel (zittend), Beumer (economie), Boekholt (natuurkunde), Blouw (wiskunde), Heyman (natuurkunde), onbekend.

vergroten    
  Hier het hele gezelschap in een andere opstelling.

 

klik hier voor veel meer over de RSG

RSG films

jubileumboek 2011

vergroten