O.L.S. Ter Apel West

  Ter gelegenheid van een vooralsnog onbekende gelegenheid werd in oktober van het jaar 1938 het personeel en de oudercommissie van de openbare lagere school aan de Westerstraat door fotograaf Lunow geportretteerd. Plaats van opname is voor de ingang van de school. De deuren van de hoofdingang zijn op deze foto nog van hout, later kwamen daar ruiten in. De school was gebouwd volgens een klassiek model dat door heel Nederland voorkwam. Het schoolgebouw werd eind 50-er jaren vervangen door nieuwbouw. Op de foto personen waarvan de nazaten vaak nog in Ter Apel of omgeving wonen. Bovenste rij van links naar rechts: G.Smit, Hilda Schuiling, Tiny Branolte, Burghgraef, Tweede rij: Nijboer, Dijkstra, Klein, Schothorst, Wiegers, Pals, Wijnholds, Wams, Cohen en Pompstra. zittend: Ebels, meester Jonker, meester de Groot, meester Schierbeek, juffrouw Tack, juffrouw de Roo (?), daarnaast Bakker en Meendering. Aardig detail: nu de meesters en juffen allen buiten zijn bij de fotograaf is er binnen de school geen toezicht meer en verdringen de kinderen zich achter de ramen.
vergroten    
 

Alle namen bekend, met dank aan dhr Meendering, Ter Apel

klik hier om alle namen te zien.

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
  Schoolfoto 1930 met v.l.n.r. voorste rij: Harm Waalkens, Jans Schuiling, onbekend, Boelo Waalkens, Appie Gelling, Mannie de Boer, ?? Abee. 2e rij: Lammert Schrap, ?? Kuipers, Roelf Waalkens, Chris Schuiling, Klaas de Vries, Balster de Boer, ?? Smit. 3e rij Elsje smid, ??,Broer Smid, Georg Goppel, ?? Kuipers, ?? Gelling, ??, Titie ??, messter Koning. 4e rij: Bertha Gelling, ?? Trijntje de Vries, ??, ??, ?? Schuiling, Rika potze. 5e rij: ?? Smit, Otto Hamminga, ?? Gelling, Klaas de Boer, Roelf Potze, ?? Gudema

foto collectie dhr Boelo Waalkens

vergroten    
  Schoolfoto 1935 met v.l.n.r. voorste rij: Boelo Waalkens, ?? Rouw, ?? Weidijk, Jantje Pijpker, ?? Westerhof, ??, ?? Klaas Westerhof, Jan Been. 2e rij juffrouw de Roo, Be Pompstra, Fennie Luttje, Jan pompstra, Broer Luttje, Jo Saadhof, Gea Bakker, Etto Rouw, Tinie Waalkens, juffrouw Tack. 3e rij: meester Schierbeek, Geert klein, Hennie klein, ??, Jan Weidijk, ??, Jan van der Veen. 4e rij:  Jo Pijpker Kees Weidijk, Sikko Pompstra, Jan Lindeman, Jakob Been, Jo Weishaupt

foto collectie dhr Boelo Waalkens

vergroten    
 

Onder andere zijn afgebeeld dhr Alting, dhr de Groot en mevrouw Zuur. Foto genomen naast de noodschool die was geplaatst in afwachting van de bouw van de nieuwe school. Foto van rond 1956/1957.

 

foto: collectie A.Alting

commentaar van mevr Rieja Marciniak-Spa

vergroten    
  OLS Ter Apel West 1935

onderste rij: Harmke Staats, Kinie Stukje, Betje Hoving, Jannie Lups

2e rij: onb. Benno Wiegers, Teest Ebels, Daan Kotter, Boelo Waalkens, onb. Jakob Been, Jantje Pollemans, Habe de Vries 3e rij: Gerrit Berends, Jo Weishaupt, Luut Schierbeek, Roelof Schierbeek, Klaas Westerhof, Hans Smilde, Hennie Klein, merk Hoeksema, Geert Klein, onb, onb, Lucie Hollenga, Jellie Klein, Hovenkamp. 4e rij: Bert Munning, Hendrik Katuin, Alie Schothorst, Jantje Hovenkamp, Hillie Stukje, onb, Inge Wiegers, jantje Wijnholds, onb, Jo Berends, Mannie de Boer,, Be Pompstra, Hennie Bults, onb Bovenste rij: meester Jonker, onb, meester Schierbeek,, meester de Groot, juffrouw de Roo, juffrouw Tak

foto collectie dhr Boelo Waalkens
vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

jaartal onbekend

onderste rij: vlnr ...van Dijk, Pieter Boeing, onb, onb, Harm Stoker, Gerbrand op 't Ende, Sieger Drent, onb, Menno Alting, onb. 2e rij: Rita From, onb,..Schoonbeek, Jannie Wichers, Jantje Kuipers, Annie van Dijk,, Jannie Wittering, onb, Willy Bonkes, Alie Schippers. 3e rij: Willem Neef, Edo Timmerman, Ommie Eefsting, Wietze Groothuis, Hillie Brongers, Froukje van Riezen, Fenna Landegge, Engeltje Meendering, Sofie Baars, Gerard Schipper. bovenste rij: Fokko Geertsema, onb, Nora Raad, onb, Jantje Nijboer, onb, Chris Haan, Teeke Deen, Harm Lubbers, Meester Alting

met dank aan dhr Willem Neef voor het leveren van de namen

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet namen ?

Jongen achter het meisje achter het bord: Henk Dijk

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Foto uit 1956 van de wandelgroep van OLS Ter Apel West bij hotel "de Poort". De groep stond onder leiding van dhr Alting, toen onderwijzer aan die school en afgebeeld op de foto.  Dhr Alting wist de meeste van de namen te noemen: voorste rij: Roelof Drenth, meester A Alting, Albertus Boer, Gea Smit, Hilke de Roo, Louis Hagedoorn, Gea Zuur, Chris Boer en Jan Drent
2e rij onbekend, Lipke Meendering, Roelie Katuin, Fenna Timmerman, Geessie Katuin, (voornaam onbekend) Wiegers, Geertje Neef, Geesje Geertsema, (voornaam onbekend) Katuin, Reinie Oterdoom

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
 

Wie weet de namen en het jaartal ?

 

 

foto: collectie A.Alting 

vergroten    
  OLS Ter Apel West 1935

onderste rij: Harmke Staats, Kinie Stukje, Betje Hoving, Jannie Lups

2e rij: onb. Benno Wiegers, Teest Ebels, Daan Kotter, Boelo Waalkens, onb. Jakob Been, Jantje Pollemans, Habe de Vries 3e rij: gerrit berends, Jo Weishaupt, Luut Schierbeek, Roelof Schierbeek, Klaas Westerhof, Hans Smilde, Hennie Klein, merk Hoeksema, Geert Klein, onb, onb, Lucie Hollenga, Jellie Klein, Hovenkamp. 4e rij: Bert Munning, Hendrik katuin, Alie Schothorst, Jantje Hovenkamp, Hillie Stukje, onb, Inge Wiegers, jantje Wijnholds, onb, Jo Berends, mannie de Boer,, Be Pompstra, Hennie Bults, onb Bovenste rij: meester Jonker, onb, meester Schierbeek,, meester de Groot, juffrouw de Roo, juffrouw Tak

foto collectie dhr Boelo Waalkens
vergroten    
  klik hier voor de huidige school "de Westermarke"