(M)ULO

 De afkortingen stonden voor (Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs. De school had een dubbele functie: in de eerste plaats was het de  voortzetting van de lagere school. Er werd onder andere les gegeven in Frans , Duits en Engels, in natuurkunde, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast was de (M)ULO een tussenfase voor lagere school leerlingen die voorbestemd waren om door te stromen naar de RHBS of een andere gelijkwaardige school. Die leerlingen konden alvast wennen aan de wijze van lesgeven en het maken huiswerk. De school, in gebruik genomen rond 1920, stond  aan zuidzijde van de Heemker-Akkerstraat, op de plaats waar nu ongeveer de brandweerkazerne staat. Op die plaats bezat de gemeente Vlagtwedde grond die centraal tussen de openbare lagere scholen Oost en West was gelegen. Van de directeuren is vooral bekend gebleven de Heer J.Liefhebber, een zeer nauwgezet en aimabel man. Naast hem moeten ook genoemd worden de leraren uit de begintijd  Kuilman (bijnaam Prim), Vos, Hendriks , Bergman en Bliek. Tijdens de gevechten in de bevrijdingsdagen van april 1945 boden de kelders van de school een schuilplaats voor de Ter Apeler bevolking. Omdat het gebouw te klein werd, werd de MULO in 1955 voortgezet in een nieuw gebouw aan de Bentlagestraat. Inmiddels zijn beide schoolgebouwen gesloopt. De direkteurswoning op de hoek van de Stationsstraat en de Heemker Akkerstraat is gelukkig bewaard gebleven.

 

 

 

 

De school vlak na de oplevering

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

 

de MULO in 1923. Alle leerlingen staan voor het gebouw opgesteld.

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
 

 

halverwege de 70-er jaren

 

vergroten    
   

 

Blik vanuit de bovenverdieping van het pand van fotograaf Lunow in noordelijke richting. De achterzijde van de MULO-school is zichtbaar en in de verte het treinstation aan de havenstraat. Opname van omstreeks 1930. Het gebied tussen Hoofdstraat en Nulweg is grotendeels onbebouwd.

 

foto collectie dhr D.Wolf, Ter Apel

vergroten    
  afgebeelde personen en jaartal onbekend
vergroten    
   

personeel MULO in 1938, v.l.n.r. dhr Kuilman, dhr bergman, schoolhoofd dhr H Bos,, dhr Hendriks, dhr Vos. foto door Lunow

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

 

 

MULO diploma uit 1937

 

 

 

met dank aan mevr. Pras-bakker, Winschoten

     
  ULO school met Liefhebber, Vos bergman en Kuilman
vergroten    
  afgebeelde personen en jaartal onbekend
vergroten    
 

 

 

 

MULO klas met dhr Liefhebber

foto met dank aan dhr Luuk van Veen

vergroten    
   

 

 

 

foto met dank aan dhr Luuk van Veen

vergroten    
   
vergroten    
   

 

 

 

Leraren ULO 1967

 

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
  Leraren ULO 1965 op bezoek in Haren

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

 

het voormalige MULO gebouw in 1992, later B-gebouw genoemd toen de MULO deel ging uitmaken van de RSG

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

het voormalige MULO gebouw in 1992, later B-gebouw genoemd toen de MULO deel ging uitmaken van de RSG

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

 

 

leraren ULO in 1961

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

 

 

leraren ULO in 1956

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

 

 

personeel MULO in 1958

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

leraren ULO in 1961

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

 

personeel MULO in 1959

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten    
   

 

 

personeel MULO in 1964

 

 

foto collectie dhr A. Wagt, Ter Apel

vergroten