Rijks Hogere Burger School (RHBS) Ter Apel

Vanaf 1921 tot 1973 heeft in Ter Apel de RHBS gefunctioneerd, later opgegaan in de huidige Rijks Scholen Gemeenschap. De RHBS heeft na een moeilijke beginperiode sterk bijgedragen aan de vorming van Ter Apel tot streekcentrum. De generaties die op de RHBS hebben gezeten, zijn uitgezwermd over de hele wereld maar hebben vrijwel nog allemaal contacten in Ter Apel of onderhouden contacten onderling. zie ook de link naar het jubileumboek uit 1971. Een link naar de website van de huidige RSG vindt u op www.rsgterapel.nl

 
 

Geheel rechts op deze foto van de noordzijde van het oude klooster de eerste dorpsschool waarin ook de RHBS begon.

locatievergrotenheden    
  Het houten gebouw dat noodzakelijk was om de eerste RHBS leerlingen te huisvesten. Het gebouw werd later verplaats naar achter de Wilpskamp, het verenigingsgebouw van de NH-kerk. Enkele jaren geleden is het gebouw gesloopt.
locatievergrotenheden    
  Het houten gebouw ten tijde van de restauratie van het Klooster, rond 1930.
locatievergrotenheden    
  Het telegram uit 1919 van burgemeester Buiskool aan meester J de Vroome uit de Maten: "Burgerschool voorwaardelijk toegestaan"

klik hier voor details over dit telegram

vergroten    
   

 

Het schoolgebouw in de laatste fase van de bouw, nog niet alle ramen zijn van beglazing voorzien.

 

 

foto: collectie G.J.H.Drenth, Sellingen

locatievergrotenheden    
   

 

Op deze luchtfoto is fraai te zien dat pal achter de RHBS de korenvelden begonnen. In de crisisjaren werden daar de sportvelden aangelegd.

 

 

foto: collectie G.J.H.Drenth, Sellingen

locatievergrotenheden    
   

 

 

Doorkijk vanuit de Oude Weg.

 

 

foto: collectie G.J.H.Drenth, Sellingen

locatievergrotenheden    
  Dezelfde locatie, aan de grootte van de bomen te zien, enkele jaren later.
locatievergrotenheden    
   

 

Nogmaals een foto van vlak voor de oplevering, plm 1920.

 

 

foto: collectie G.J.H.Drenth, Sellingen

locatievergrotenheden    
   

 

 

De met het schoolgebouw verbonden conciergewoning.

 

 

foto: collectie G.J.H.Drenth, Sellingen

locatievergrotenheden    
     

Weer de paardentram in Musselkanaal op weg naar Ter Apel, staande voor het brugwachtershuis tegenover de Ijzeren Klap. De tram neemt hier leerlingen van de RHBS op die naar school gaan.

 

meer over de paardentram

vergroten    
  In 1971 werd ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de RHBS een boek uitgegeven waarin onder andere de ontstaangeschiedenis van de school werd beschreven door de heren BHA Bodewitz en HJ Lagerweij, respectievelijk conrector en docent Nederlands aan de RSG. De afbeelding op het omslag is van mevr Wierenga-Veldman, lerares tekenen.

Een deel van de tekst van dat boek (dat alleen nog in antiquarisch boekhandels te vinden is) is te vinden op deze website klik hier voor meer over de ontstaansgeschiedenis van de RHBS

vergroten    
   

Bij het afscheid van directeur Lindeijer van de RHBS in 1927. Op  de voorgrond diverse prominenten uit het dorp zoals burgemeester Beins, de leraar en gemeenteontvanger Stoker, de leraar Hemkes, de nieuwe directeur Bauman en anderen.

 

 
vergroten    
  Vermoedelijk een reunie, het gezelschap staat in de tuin en kijkt in westelijke richting met de rug naar het gymnastieklokaal
vergroten    
   

 

eindexamenklas 1930

 

 

klik hier voor meer fotos uit die periode

foto:collectie dhr Lambers, Breda

vergroten    
  Voorzijde van het gebouw, begin jaren 60
vergroten    
   

 

 

Voorzijde van het gebouw, eind jaren 50.

 

 

foto collectie Marianne Koster-van Diest

vergroten    
  De oud-directeuren
bovenste rij v.l.n.r. Lindeijer, Bauman
onder:  Blikslager, Hoffenkamp
vergroten    
  Schoolklas in vermoedelijk het biologielokaal, datum onbekend.
vergroten    
   
vergroten    
  Oefening met kegels in het gymnastieklokaal. 2e van rechts Jan ten Kate
vergroten    
  Geheel links Harm Brink
vergroten    

 Na de Vrede van Versailles in 1919, die een eind maakte aan de Eerste Wereldoorlog, sloten enkele westerse landen met Duitsland het Verdrag van Locarno op 16 oktober 1925, waarbij de westelijke grenzen van het Duitse Rijk werden gegarandeerd. De ondertekening vond op 1 december 1925 te Londen plaats. Het is opvallend hoe snel de Rijks HBS in Ter Apel hierop inspeelde, want op het HBS-feest in december 1925 in het Boschhuis in Ter Apel, bracht de Locarnogroep een allegorische voorstelling van dit verdrag. Het werd een toneelvoorstelling, waarin de Volkenbond, de Vrede, Verdrag Locarno, de rechtsgeleerden en de bruidsmeisjes door leerlingen uit de klassen I t/m V werden gespeeld. De Volkenbond uitgebeeld door M.Wortelboer sloot het huwelijk tussen de Vrede (A.Timmerman) en Verdrag Locarno ( H de Groot). De rechtsgeleerden met de wettelijke verdragen op papierrollen in hun handen, die dit huwelijk moesten garanderen, werden gespeeld door v.l.n.r.; P.Timmerman, H.Bosch, B.Kessens, L.Wams, J.W.Detmers en W.Jansen. De bruidsmeisjes aan de linkerkant waren v.l.n.r.: Riek Meier, J.Schoo, Gre Smook, G.van Klinken, E.Oostingh en Zw.Tepper. De bruidsmeisjes aan de rechterkant waren v.l.n.r. ; G.Hoge, M.Smook, onbekend, R.Bloemendaal, M.Bouwman, en I.Mettenbroek.

vergroten                                                                                                    tekst en foto afkomstig van Dhr A Wagt, Ter Apel

  Nog een opname van de zogenaamde "Marmergroep", vermoedelijk van dezelfde voorstelling
vergroten    
  Ongeveer 1928, opvoering van het stuk getiteld: Prins Vreugde.

links naast de hoofdfiguur Roelof Sijderius, rechts naast de hoofdfiguur Rieks lambers en daarnaast (achter de harp)Eppie Oosting. Geheel rechts met vaandel Riek Joling, links daarvan Netty Land

foto met dank aan dhr Dr R.Sijderius, Oosterbeek

 

vergroten    
   

 

 

 

 

Opname vanuit het muzieklokaal in westelijke richting. Op de voorgrond de locomotiefloods van de tram. Tussen de loods en het St Luciagebouw is alles onbebouwd. Foto van omstreeks 1930.

 

 

 

 

 

collectie J.J.Wachters, Ter Apel

vergroten    
  Meisjesklas eind 20-er jaren 2e van links Netty Land
vergroten    
   
vergroten    
   

 

 

RHBS-reunie, jaartal niet bekend

 

 

 

foto collectie dhr Willem Goeman, Winschoten

vergroten    
  Schoolreisje, tussen 1925 en 1930

rechtonder dhr Visser, linksonder dhr Hoffenkamp, direkt rechts daarachter Simon Bron

vergroten    
  klas 2B 1927.

bovenste rij vlnr onbekend, Johan van Steinvoorden, Zwanenburg (leraar Frans),Paul Kruger, Roelof Syderius, Witteveen, Harrie Zonneveld, onbekend, Meerten Zwiers, leraar Hoffenkamp, 2e rij vlnr Sietske Ottens, Schomaker, Ep Oosting, Zwaantje van Weerden, Netty Land, Piet Siesling, Dir Lindeijer, Meursing, Teun Oosterwijk, Henderikus Vos.

 

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
  klas 2? 1926.

Met o.a. leraar Cretier, van Ditmars, Schuurman, dir Lindeijer, Grietje Waterbolk, mw Bakker, mw v Vreumingen.

 

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
   

Interieur klaslokaal eind 20-er jaren. Docent dhr Baumann. Jongeman meest rechts is Koos Alberda v. Ekenstein.

 

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
  Het is niet zeker of deze foto iets heeft te maken met de RHBS. Feit is wel dat de foto is gemaakt op het sportveld waar RHBS-leerlingen regelmatig te vinden waren. In het midden zittend dhr Visser.

 

 

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
  Leraren achter de school, 30-er jaren. Geheel rechts zittend dhr Schoonveld, geheel links zittend dhr Hemkes, rechts van Hemkes dhr Stoker.

 

 

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
 

Eind 20-er jaren. Op het sportveld met op de achtergrond het houten kleedlokaal. Rechtsachter in de verte de eikebomen van de Nulweg/Sellingerstraat. Middenachter dhr Lindeijer, rechts daarnaast dhr de Jong, links van Lindeijer mevr Bakker.

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
  Eindexamenklas 1930 Staand op de achterste rij v.l.n.r.: Rieks Lambers, Roelof Sijderius, Johan Kraai, Meerten Zwiers, Jaap Buiskool, Koos Alberda van Ekenstein, Harry Zonneveld. Staand middelste rij v.l.n.r. dhr Schuurmans, dhr Schoonveld, mevr Bakker, mej v Vreumingen, dhr Stoker, dhr Reinholdt. Zittend v.l.n.r. dhr Post, Zwaantje van Weerden, dhr Visser, dhr Bauman, dhr Hemkes, Janke Beins, dhr Hoffenkamp. Op de voorgrond zittend Gepke Oosting.

 

foto met dank aan dhr Dr R.Sijderius, Oosterbeek

vergroten    
  1926. klas 2a

Met o.a. directeur Lindeijer, Jan ten Kate, Chris Visser, Johan Kraai, Koos Alberda van Ekenstein, v Ditmars, Teun(Kees?)  Hazewinkel, mej. Bakker, mej. v Vreumingen

 

 

 

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
  1926

Oa Simon Bron, Alje de Boer, Harm Brinker, Sjoerd Syderius, Reinholdt, Piet Niemeijer, leraar Hemkes, leraar Visser, leraar Hoffenkamp,, Jan Schoo, Riek Maneschijn, leraar Schuurman, Zw Timmerman, Janke Beins, leraar Ditmarsch, mw de Jong, leraar Zwanenburg, Riek Meyer, dir Lindeijer, lerares Bakker, Rieks Lambers

 

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
  1923

Foto mogelijk nog nabij de Kloosterschool gemaakt. Middelste rij 6e van links Grietje Waterbolk

 

 

 

foto archief  Rijks Scholen Gemeenschap Ter Apel

vergroten    
   

 

 

2e klas RHBS in 1926

 

beschrijving afgebeelde personen, klik hier

 

foto met dank aan dhr Dr R.Sijderius, Oosterbeek

vergroten    
   

Voorstelling met onder andere Koos Alberda v Ekenstein (staand midden achter), links daarvan Trien Oosting, en Netty Land (onder de witte vlek op de achtergrond)

 

foto met dank aan dhr Dr R.Sijderius, Oosterbeek

vergroten    
   

Voorstelling  plm 1927 met onder de parasol in wit shirt Koos Alberda v Ekenstein

 

foto met dank aan dhr Dr R.Sijderius, Oosterbeek

vergroten    
   

 

Toneel Kerst 1927 in het Boschhuis. Geheel links Netty Land, souffleur Roelof Sijderius.

 

foto met dank aan dhr Dr R.Sijderius, Oosterbeek

vergroten    
  Gymnastiekuitvoering Kerst 1927 in het Boschhuis. v.l.n.r. Roelof Sijderius, Harry Zonneveld, Johan Kram, Chris Visser, Jan Kemedy, onb, Jan Schober, Rieks Lambers, Harm Brink

 

foto met dank aan dhr Dr R.Sijderius, Oosterbeek

vergroten    
  Fraaie oorkonde uit 1927 met ondertekend door Lindeijer, van Ditmarsch, van Vreumingen, Bakker, Zwanenburg-de Boer, Schuurman, Zwanenburg, de Jong, Hemkes, Hoffenkamp en Visser.

 

 

met dank aan dhr Dr R.Sijderius, Oosterbeek

vergroten    
   

 

Sfeerbeeld eind jaren '50 begin jaren '60

 

 

 

foto met dank aan Marianne Koster-van Diest

 

vergroten