Ter Apeler Hotels en Logementen

 

 
 

Het huidige hotel Boschhuis was oorspronkelijk onderdeel van het kloostercomplex en werd  vroeger wel aangeduid als "bakhuys". "Toen in de 18e eeuw de kloosterbezittingen overgingen naar de stad Groningen werden er de commandeurs -een soort toezichthouders- gehuisvest. Omdat vanuit Groningen op gezette tijden bezoeken werden gebracht aan de stadsbezittingen en er niet op een dag heen en teruggereisd kon worden, kreeg het "Commandeurshuis" ook een beperkte logementfunctie die later zou uitgroeien tot de volwaardige hotelfunctie die het complex nu heeft.

klik hier voor meer over Hotel Boschhuis

     
  Hotel de Poort heeft zijn oorsprong als onderdeel van de Kloostererve, d.w.z. het kruisherenklooster met de daarbij behorende onroerende goederen. Het centrale deel van die kloostererve was oorspronkelijk omgeven door een gracht en de toegang tot het binnenterrein lag vermoedelijk ter hoogte van hotel de Poort dat daaraan zijn naam ook ontleent.

klik hier voor meer over Hotel de Poort

     
  Hotel Beckmann werd in 1884 gebouwd door de uit Papenburg (D) afkomstige Johann Beckmann. Waarschijnlijk door zijn goede contacten met de andere zijde van de grens, was het niet geheel toevallig dat het eindpunt van de (internationale) postkoetsverbinding uit Haren Ems eindigde voor de deur van hotel Beckmann. Het oorspronkelijk lage gebouw werd na een brand vervangen door een hotel in de bouwstijl die kenmerkend was voor het platteland.

klik hier voor meer over Hotel Beckmann

     
  Hotel Stukje was eerst de villa van wijnhandelaar Gaaijmans uit Amsterdam, die naar het dorp kwam om er zijn geluk te beproeven in de vervening. Het pand werd gebouwd in 1880. Rondom de villa werd een parkachtige tuin aangelegd  met een gracht rondom. In 1905 werd het perceel verkocht aan Stukje en verbouwd tot hotel. Het werd tevens het hoofdkwartier van de paardentram en de DSM. De exploitatie viel daarna nog al tegen en na nog enkele overdrachten brandde het pand af.

klik hier voor meer over Hotel Stukje

     
  Het Hotel/cafe van Timmer. Hier is het torentje met de windwijzer nog niet aanwezig. Al de zichtbare panden waren toen eigendom van Cornelis Rademaker uit Roswinkel. Toestand omstreeks 1900.

klik hier voor meer over Hotel Timmer