Hotel Boschhuis      

Het huidige hotel Boschhuis was oorspronkelijk onderdeel van het kloostercomplex en werd  vroeger wel aangeduid als "bakhu˙s". "Toen in de 18e eeuw de kloosterbezittingen overgingen naar de stad Groningen werden er de commandeurs -een soort toezichthouders- gehuisvest. Omdat vanuit Groningen op gezette tijden bezoeken werden gebracht aan de stadsbezittingen en er niet op een dag heen en teruggereisd kon worden, kreeg het "Commandeurshuis" ook een beperkte logementfunctie die later zou uitgroeien tot de volwaardige hotelfunctie die het complex nu heeft.
  Boschlaan met in de verte Hotel Boschhuis. De bomen langs de weg  zijn pas aangeplant. Aan de rechter kant is de weg in de richting  Laudermarke en links die naar Sellingen
locatievergrotenheden    
 

Een gelijk beeld, maar de bomen zijn gegroeid. Duidelijk zichtbaar de rails van de EDS die praktisch bij de voordeur van het Boschhuis eindigden. De Stad Groningen was eigenaar van het hotel en had er alle belang bij dat er veel bezoek kwam. Toen de EDS dan ook een concessie aanvroeg om deels via stadsgrond naar het dorp te mogen rijden werd een verplichting opgelegd om vanaf het  tramstation een lijn aan te leggen naar het Boschhuis.

 
locatievergrotenheden    
 

Een oudere afbeelding van het hotel. De lindenlaan (grotendeels nog aanwezig) voert naar de Poortweg.

 

 
locatievergrotenheden    
 

 

Hier is nog te zien de muziektempel die jarenlang een belangrijk onderdeel was van  het Boschhuiscomplex. In en om de tempel was jaarlijks op Hemelvaartsdag een zeer bekend muziekfestival te horen en te zien.

 

 
locatievergrotendetail 1heden    
  Rechts van het Boschhuis was in het seizoen op het terrein er naast een groot terras aangelegd. De muziektempel is net niet meer zichtbaar.
locatievergrotenheden    
  Aan de zijkant een serre.
locatievergrotenheden    

Bij het Boschhuis werden dikwijls aan het einde van protest-akties of optochten toespraken gehouden door de aanvoerders. Als voorbeelden van de activiteiten kunnen genoemd worden Volksonderwijs, stakers in de veengebieden, vrijdenkers, geheelonthouders en politieke partijen etc. Bij hotel Boschhuis is afgebeeld een groot gezelschap dat zich heeft geschaard rond een spreker die op een verhoging staat. Aan de individuele personen van het gezelschap te zien, wordt er aandachtig geluisterd, er is geen bewegingsonscherpte op de foto. Meerdere heren hebben daarbij hun hoed afgenomen, het is kennelijk heel belangrijk wat de spreker zegt. Bijeenkomsten bij het Boschhuis hadden vaak een politiek of godsdienstig karakter. Op deze foto is het opvallend dat ongeveer evenveel mannen als vrouwen staan afgebeeld. Allen hebben nette kleding aan maar het is hier waarschijnlijk niet de toenmalige elite van Ter Apel en omgeving die afgebeeld is. Zo chique is het nu ook weer niet. Was dat het geval geweest dan was de bijeenkomst waarschijnlijk binnen geweest en niet in de openlucht. Links in beeld ook kinderen, dat is dan weer wat ongebruikelijk voor een politieke bijeenkomst. Helaas geen spandoeken of  plakkaten waaruit afgeleid zou kunnen worden wat hier aan de hand is. Laten we dan eens naar de spreker kijken, hij vertoont heel sterke gelijkenis met Pieter Jelles Troelstra, de socialistische leider die in november 1918, in navolging van de omwenteling in Duitsland, in Nederland de socialistische revolutie wilde uitroepen. Datering van de foto is in ieder geval voor 1933 want de oostzijde van het Klooster heeft nog de witte bepleistering. Wie weet meer ?

locatievergrotendetail 1heden    
  Bij het huwelijk in 1937 van prinses Juliana en prins Bernhard waren veel woningen en gebouwen in Ter Apel opgesierd met lampjes en vetpotjes. Zo ook het Boschhuis.
locatievergrotenheden    
  In 1950 bracht koningin Juliana een bezoek aan Ter Apel in verband met de toen bestaande werkloosheid. De vorstin wordt na diverse gesprekken uitgeleide gedaan door burgemeester Waalkens en Commissaris der Koningin Offerhaus.
locatievergrotendetail 1heden    
  Op de achtergrond is zichtbaar de muziekkoepel.
locatievergrotendetail 1heden    
  Voorzijde met links op het terras een aantal zich verpozende marechaussee’s en enkele burgers. Van de mooie raam-partijen is nu niets meer aanwezig
locatievergrotendetail 1detail 2heden    
  Militairen uit de omgeving tijdens de mobilisatie voor de 1e wereldoorlog. De manschappen waren gelegerd in de grote zaal van hotel Boschhuis. Foto ter gelegenheid van een geslaagde inzameling van geld voor de aanschaf van banden en leer, waaraan het kennelijk ontbrak. Geheel links staand Willem Cornelius Grol.

 

 

foto: collectie W.C.Grol, Ter Apel

locatievergrotendetail 1detail 2heden    
  Krantenknipsel uit het Nieuwsblad van het Noorden uit 1901. Veel meer krantenartikelen over het Commandeurshuis/Boschhuis zijn te vinden door door te hier  te klikken.