hotel Stukje (ook: hôtel Ter Apel)

Van hotel Stukje kennen sommige oudere Ter Apelers enkel nog van verhalen en er zullen nog maar heel weinig mensen zijn die dat hotel zelf nog gekend hebben. Omdat het hotel ooit op een prominente lokatie in Ter Apel stond en er nu helemaal niets meer van terug te vinden is, besteden we er in deze rubriek aandacht aan.

Wijnhandelaar Gaaijmans uit Amsterdam kwam rond 1880 naar Ter Apel om er zijn geluk te beproeven in de vervening. Hij was goed bij kas en bouwde op de hoek van de Schotslaan en de Oosterstraat een prachtige villa met een parkachtige tuin en een gracht rondom. Dat de paardentram naar Stadskanaal en Zuidbroek vlak naast zijn villa het eindpunt had, was vast geen toeval. De vervening werd kennelijk geen succes want in 1905 werd het pand verkocht aan Jan Stukje die de villa verbouwde tot “hôtel Ter Apel”, in de volksmond al gauw hotel Stukje genoemd. Het hotel werd tevens het hoofdkwartier van de paardentram en de stoomtram van de  DSM.  Uit krantenarchieven blijkt dat eigenaar Jan Stukje in 1905 in vrijwel alle grote noordelijke kranten advertenties plaatste waarin hij o.a. de grote veranda en de stallingsmogelijkheden voor paarden aanprees. Paarden van gasten vonden vermoedelijk onderdak in de naastgelegen remise van de paardentram. De bekende Nederlands-Duitse arts Dr Th Brummer hield spreekuur in het hotel waardoor van heinde en verre mensen naar Ter Apel reisden. Ook banken hielden er zitting. Om vooralsnog onduidelijke reden wordt het hotel dan in 1916 verkocht aan oud-zeekapitein H van der Laan uit Groningen. Na een verbouwing komt het hotel dan kennelijk terug in handen van Stukje die het echter in 1922 verkoopt aan dhr K. Staghouwer.  Voor Staghouwer wordt het hotel geen succes en hij wil het hotel dan ook snel weer verkopen. Op 1 november 1922 zou het hotel overgaan in andere handen, maar in de nacht vóór de overdracht brandt het hotel tot de grond toe af.  Staghouwer is dan spoorloos -naar men vermoed verblijft hij in Duitsland- en wordt failliet verklaard. Waar ooit het hotel stond is nu een grasveldje bij de ingang van de Schotslaan.

    Foto uit 1894 van het prachtige pand van Gaaijmans. Blik vanaf de Boschlaan die toen nog geen bestrating had. Er liggen nog geen tramrails en de zandweg is nog kronkelig.
locatievergrotenheden    
    Blik vanaf de Boslaan enkele jaren later, de bomen zijn groter geworden en inmiddels heet het hotel Stukje. In die tijd kostte het schrijven van tekst op de achterzijde meer porto dan wanneer er op de voorzijde werd geschreven.
locatievergrotenheden    
  Kaartje uit die tijd waarop de ligging van het hotel goed is te zien en waarop ook het slingerende verloop van de Boschlaan zichtbaar is
vergroten    
    Hotel Stukje met rechts op de foto de remise van de paardentram. Foto door fotograaf Sanders & zoon Nwe Ebbingestraat in Groningen. dtareing foto: tussen 1905 en 1910.
locatievergrotenheden    
    Hier is het vertrekpunt van de DSM  richting Dedemsvaart. Rechts hôtel Ter Apel (hotel Stukje). Op het bord aan de muur staat oa. stationswachtkamer voor paarde- en stoomtram
locatievergrotendetail 1detail 2heden    
    Hotel Stukje op de hoek Oosterstraat-Schotslaan
locatievergrotenheden    
  Voorzijde van Hotel Stukje.
locatievergrotenheden    
  Blik op de ingang van de Schotslaan.Voorzijde van Hotel Stukje.
locatievergrotenheden    
  Dezelfde lokatie
locatievergrotenheden    
    Voorzijde van Hotel Stukje.
locatievergrotenheden    

 

 
  Bijna een luchtfoto van het “verkeersplein” Op de voorgrond de EDS komende vanaf het Boschhuis.Dan volgt de Schotslaan, de lijn van de paardentram en de trams van de DSM  aan de Oosterstraat. In het midden hotel Ter Apel.
locatievergrotenheden    

 

  Uitzicht vanaf de veranda van hotel Stukje. Vertrekpunt van de paardentram vanaf de remise op de hoek Oosterstraat- Schotslaan. Achterop de tram is een rijwiel gebonden.
locatievergrotendetail 1detail 2heden    
    De remise van de paardentram naar Zuidbroek, links hotel Stukje.  Afgebeeld zijn de koetsier Kloosterhuis, knecht Siks, koetsier Bruinsma, los arbeider Feiko Klok,conducteur Huizing, controleur Hut, controleur Stoker en timmerman  Houtman. De remise werd later een pakhuis van graanhandelaar van Klinken en  is later afgebrand.

Meer over de paardentram naar Zuidbroek

locatievergrotendetail 1heden    

  Op de voorgrond de EDS komende vanaf het Boschhuis.Dan volgt de Schotslaan, de lijn van de paardentram en de trams van de DSM  aan de Oosterstraat. In het midden hôtel Ter Apel. Het koetsje tussen de bomen is vermoedelijk van Dr Th Brummer die in 1905 in het hotel spreekuur hield.
locatievergrotenheden    
 
  Nieuwsblad vh Noorden 1898
  Nieuwsblad vh Noorden 1902
  Nieuwsblad vh Noorden 1906
  Leeuwarder Courant 1907
  Nieuwsblad vh Noorden 1907
  Nieuwsblad vh Noorden 1911
  Nieuwsblad vh Noorden 1910
  Nieuwsblad vh Noorden 1912
  Nieuwsblad vh Noorden 1923
  Nieuwsblad vh Noorden 1916
  Nieuwsblad vh Noorden 1917
  Nieuwsblad vh Noorden 1917
  Nieuwsblad vh Noorden 1922
  Nieuwsblad vh Noorden september 1923
  Nieuwsblad vh Noorden november 1910
  Nieuwsblad vh Noorden 1909
  Nieuwsblad vh Noorden 1912

 

  Nieuwsblad vh Noorden 1917
  Nieuwsblad van het Noorden juni 1922
  Tribune 1922
  Nieuwsblad vh Noorden 1922
  Nieuwsblad vh Noorden  december 1923
  De Grondwet 1923