Muziek en Zangverenigingen

Ter Apel had in vroegere tijden een uitbundig muziekleven. Niet alleen in huiselijke kring, waar veel werd gemusiceerd, maar ook in groter verband was een uitgebreid muziekleven ontstaan. Dikwijls viel er een duidelijke relatie te constateren met  de religieuze en maatschappelijke levensbeschouwing. Zo was er naast de meer algemene muziekvereniging Dullmerorkest een gereformeerd harmonieorkest Prins Berhard en een tijdlang was er ook een katholiek orkest. Ook moet genoemd worden de arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts. Ook bij zangverenigingen  was er, naast het befaamde Ter Apeler Dameskoor, een  aantal religieus getinte zangkoren. ....

   

 

 

Arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts, een voorganger van de Harmonie. 

 

 

 meer over Voorwaarts

     
   

 

Het Ter Apeler Dameskoor met dirigent Jan de Groot. Foto genomen na een uitvoering in Assen (fotograaf Hofma te Assen).

 

meer over Het Ter Apeler Dameskoor

     
    Afgebeeld is het Ned.Herv.Kerkkoor Kloosterkerk ongeveer 1947 Staande van li-re: Eenjes, Hommes, onbekend, Geertsma, Scholte, Bron, Schuiling, Boonstra, Ebels, Kiel, onbekend. 2e rij dames Kiel, onbekend, onbekend, onbekend, Kotter, Smilde, onbekend, Heerspink, Nomden 3e rij dames Hofkamp, Heerspink, Krijgsveld, Kort, Orsel, Hofkamp, onbekend.

 

vergroten    
   

In 1898 werd in Ter Apel opgericht een Harmonie Orkest. De leiding berustte bij de uit Rutenbrock afkomstige hoofdmeester Dullmer. Leden waren  in hoofdzaak  mensen uit middenstandskringen. Er was een uitstekende relatie met onder meer het Ter Apeler Dameskoor, waarmee vaak gezamenlijk uitvoeringen werden gegeven. Na verloop van tijd werd door het koor dan ook een vaandel uitgereikt aan het Dullmerorkest. Later werd tot dirigent benoemd de heer Bloemendaal, toen koster-concierge in het Klooster. Hij dirigeerde ook in diverse omliggende plaatsen.Bij allerlei activiteiten in het dorp gaf  het orkest acte de presence.    meer over het Dullmerorkest

     
 

In vroegere jaren groeide en bloeide het muziekleven in Ter Apel op tot ongekende hoogten. Niet  alleen harmonie- en fanfaremuziek maakten de dienst uit. Ook op zanggebied speelde Ter Apel mee. Te denken valt aan het Ter Apeler Dameskoor onder leiding van Jan de Groot. Na W.O.II werd de drang weer groot om iets op te zetten op het gebied van zang. Een aantal dames en heren vond elkaar en dit resulteerde in de oprichting van het  Ter Apeler Kleinkoor in 1950.

meer over het Ter Apeler Kleinkoor

     
  Het Ter Apeler Gemengd Koor werd opgericht in 1930. De titel "gemengd" sloeg op zowel het geslacht van de deelnemers alsook op de (niet-) kerkelijke of sociale achtergrond.

 

meer over het Ter Apeler Gemengd Koor

     

 

vergroten

  Het Ter Apeler Kinderkoor bij een optreden in het Boschhuis op 14 januari 1953. Het kinderkoor was voor zeer vele Ter Apeler kinderen een eerste aktieve kennismaking met muziek. Voor velen van hen bleef de belangstelling voor muziek bestaan, niet in de laatste plaats door de bezielende leiding van dirigent Rikus Bruin. Hij was telg uit een horecafamilie die op Vlieland onder andere Badhotel Bruin bestierde. Bruin was een multi-instrumentalist. Behalve dat hij dirigeerde gaf hij ook les in piano, orgel, blokfluit, gitaar en viool. Tot in de begin 70-er jaren van de vorige eeuw heeft hij velen in Ter Apel les gegeven, daarna verhuisde hij naar Emmen. Op de foto oa. Aaltje Kruit, Suze de Vries, Harry (?) Smid, Dick Braam, Paul de Vries, Jurrie Pijpker, Geert Wever, Nannie Dijkstra, Harmie Platje, Jan de Groot, Aaltje Kruit, Betsy Drenth, Gerda van Klinken, Tineke Timmer, Willie ten Bruggencate en Akkie Huisman.

foto met dank aan mevr Wolf-Dijkstra, Ter Apel

  Van kinderzangvereniging "Het Jonge Volkje" is niet zoveel bekend, anders dan dat de vereniging voor 1923 opgericht was. Dirigent was waarschijnlijk dhr Tj Kuipers. Een programmaboekje uit die tijd is in te zien door hieronder te klikken.

meer over "het Jonge Volkje"

     
   

 

De spelers van""Midzomernachtsdroom" in het wandelbos in 1947.

 

foto met dank aan mevr Pras-Bakker, Winschoten

vergroten    
  Het meisjeskoor 'Jong Leven' ('Muziek en Zang - met iets beters kan men het leven niet verrijken'). Foto uit 1925.

 

meer over meisjeskoor 'Jong Leven'

     
  Ter Apel was regelmatig het toneel van groots opgezette zogenaamde "Zangersfeesten". Koren uit de directe omgeving namen het dan tegen elkaar op. Die feesten hadden een belangrijke regionale sociale functie: familie uit de omgeving was vaak ook lid van een zangvereniging en zo functioneerden de zangersfeesten ook menigmaal als familiereunie, compleet met een natje en een droogje.

klik hier voor het programma uit 1932

  klik hier voor het programma uit 1930
  Als er zusterverenigingen van vlak over de grens meezongen, mocht met recht de titel "Internationaal Zangersfeest "gevoerd worden

klik hier voor het programma (jaar onbekend)