het Dullmerorkest

In 1898 werd in Ter Apel opgericht een Harmonie Orkest. De leiding berustte bij de uit Rutenbrock afkomstige hoofdmeester Dullmer. Leden waren  in hoofdzaak  mensen uit middenstandskringen. Er was een uitstekende relatie met onder meer het Ter Apeler Dameskoor, waarmee vaak gezamenlijk uitvoeringen werden gegeven. Na verloop van tijd werd door het koor dan ook een vaandel uitgereikt aan het Dullmerorkest. Later werd tot dirigent benoemd de heer Bloemendaal, toen koster-concierge in het Klooster. Hij dirigeerde ook in diverse omliggende plaatsen.Bij allerlei activiteiten in het dorp gaf  het orkest acte de presence
   

1e rij v.l.n.r. H Timmerman, B Pors, P de Vries, J Timmerman, E Wortelboer, G Wilken, H Bloemendaal, W Beugel, S Klein, R Berends

2e rij v.l.n.r. S Nieman, JH Ebels, J Ninteman, G Drent, J Nuismer, JH Rodenburg, onbekend, J Krijgsveld

3e rij v.l.n.r. Vegter, W Hassels, D Prummel, J Kessens, JG Albers, Thole, G Heeringa

vergroten    
   

Hiernaast  een foto van het orkest van voor 1923 want op deze foto staat op het vaandel alleen het oprichtingsjaar 1898.

 

vergroten    
    Foto van het Dullmerorkest genomen na 1923 (want op het vaandel staat D.O. 1898-1923).
vergroten    
    Het Dullmer-orkest maakt, gevolgd door een onbekende groep mensen , een tocht door het dorp , hier langs de Hoofdstraat. Voorafgegaan door vaandeldrager  Roelf  Dijkstra, is hier afgebeeld de passage van de tramrails vlak voor hotel Beckmann. Op de achtergrond het winkelpand van fotograaf Lunow. Waarschijnlijk foto genomen door Lunow zelf. Vermoedelijk betreft het hier een optocht door de deelnemers aan een der zangersfeesten, waarschijnlijk rond 1932.
locatievergrotendetail 1detail 2heden    
   

Bij het brugwachtershuis  tegenover de Roswinkelerbrug passeert hier onder muzikale ondersteuning een groep mensen. Zij zijn mogelijk op weg naar het Boschhuis, waar dikwijls afsluitende bijeenkomsten  werden gehouden na manifestaties van vele groeperingen.

locatievergrotendetail 1heden    
   

Vr de geboorte van het Dullmer-orkest had het dorp reeds een soort salonorkestje, waarvan hier een afbeelding zichtbaar is. Optredens werden er, voor zover bekend, niet gegeven. Foto van voor 1898.

vergrotendetail 1