Cafe's in en rond Ter Apel

Mede doordat Ter Apel een knooppunt van regionale weg- spoor- en waterwegen vormde en dus veel passanten kende, was er een levendige horeca die tussen de 1e en 2e wereldoorlog een hoogtepunt had in de aanwezigheid van tenminste 10 cafe's in en rond het toenmalige centrum van Ter Apel. Voor de omvang van het dorp in die tijd (1500-2000 inwoners) was dat niet ongebruikelijk. Het sociale leven speelde zich waarschijnlijk (al of niet in verenigingsverband) voor een aanzienlijk deel af in het cafe. Vaak werd zo’n café gecombineerd met een bakkerij of ander winkeltje.
   

Rechts cafe Krijgsveld aan de kop van de Oosterstraat, toen nog Stationsstraat geheten. De tram van de DSM (Dedemsvaartsche Stoomtramweg  Maatschappij) staat klaar voor vertrek.

 

klik hier voor een serie krantenknipsels over café Krijgsveld

locatiehedenvergroten    

Op de driesprong Oosterstraat-Schotslaan-Barnflair Oost stond vroeger het café van de uit Duitsland afkomstige Pöttker. De hierbij afgedrukte foto geeft een goed beeld van het café waarbij de fotograaf met de rug richting Barnflair staat. Na een latere overname is het pand door een brand verdwenen en niet weer opgebouwd. Op de afbeelding valt onder meer op de fraaie bomenrij langs de rechterkant van de Oosterstraat en een telegraafpaal aan de linkerkant. Het café had een zichtbare hoofdingang aan de zijde van de Ooosterstraat. Daarnaast was er een zij-ingang aan de Schotslaankant. Die ingang kwam uit in een klein portaaltje, waarin een luikje zat dat verbonden was met een keukenruimte.. Het portaaltje had als bijnaam: moathokkie. Waar kwam die naam vandaan ?  In vroegere tijden  zagen, vooral armere mensen, er tegen op om in een café een duur borreltje te kopen. Ook speelden schaamtegevoelens wel mee. Men ging dan vaak “achterom” waar dan een maatje (= 1/10 liter) jenever werd gekocht  bij de vrouw van de kastelein. Het kopen van een moatje gebeurde dan in het “moathokkie”.  Voor de oorlog was het voor veel fabrieksarbeiders de gewoonte, als zij hun weekloon hadden ontvangen op zaterdagmiddag, even een bezoek te brengen aan genoemd cafe'. Er waren toen wel eens mannen die daar te lang bleven en werden opgehaald door hun vrouwen die geld moesten hebben om boodschappen te doen. Vaak ging dit met veel lawaai en ruzie gepaard. Aan de Oosterstraat zijde begin dertiger jaren ook nog een kruidenierswinkel. In de dagen na de bevrijding in 1945 werden de krijgsgevangen gemaakte Duitsers bij cafe Pöttker bijeengedreven om naar gevangenkampen te worden afgevoerd.

 
vergroten    

 

 
 

 

Het Hotel/cafe van Timmer. Hier is het torentje met de windwijzer nog niet aanwezig. Al de zichtbare panden waren toen eigendom van Cornelis Rademaker uit Roswinkel. Toestand omstreeks 1900.

 

 
locatievergrotendetail 1detail 2heden    
  Varkensmarkt 17 nov 1912 bij cafe Timmer. Die markt werd jaarlijks in November gehouden.
locatievergrotenheden    

 
 

Hier wordt een lijnbus van Bergman aan het volk gepresenteerd.  Het torentje op hotel Timmer is inmiddels gebouwd.

 
locatievergrotendetail 1detail 2heden    
  Brun Timmer met torentje en windvaan. Links van Timmer en  zijn buurman Buiskool het Handelshuis van Janssen voor de alles verwoestende brand
locatievergrotendetail 1heden    
  Cafe Schot met daarnaast het huis van molenaar Deiman. Voor het cafe bekijken enkele mensen de plaatjes achter het raam, waarop de film van bioscoop Flora voor de komende week wordt aangekondigd. Er staat echt een auto geparkeerd. Verder is op de straat geen enkel verkeer aanwezig. Beeld uit ongeveer 1937.

meer over cafe Schot en bioscoop Flora

locatievergrotendetail 1heden    
    Cafe van Jan Wiegers aan het begin van de Viaductstraat.
locatievergrotenheden    
   

Rechts cafe Krijgsveld aan de kop van de Oosterstraat, toen nog Stationsstraat geheten. De tram van de DSM (Dedemsvaartsche Stoomtramweg  Maatschappij) staat klaar voor vertrek.

locatieheden    
    Cafe Bos annex bakkerij etc aan de Hoofdkade.
locatievergrotendetail 1heden    

  Cafe Welgelegen te Ter Wisch bij Ter Apel.

 

 

 

locatievergrotendetail 1detail 2heden