Cafe Schot/bioscoop Flora

Op 1 januari 1970 kwam er, als gevolg van een brand, voor het grootste gedeelte een eind aan het befaamde café-restaurant Schot in het centrum van Ter Apel. Een gedeelte aan de straatkant kon nog in gebruik blijven als slijterij. Met de brand verdween een aantal activiteiten, die plaats hadden in het gebouw, duurzaam uit het dorpsleven. Genoemd moeten worden de grote zaal aan de noordkant van het pand, waarin Herman Lubberman zijn bioscoop Flora exploiteerde. Op de begane grond van de zaal waren drie “rangen”. Ook was er een balcon aanwezig. Een zitplaats daar kostte f.1.20. Voorts was er een zaal waarin een kegelbaan was gelegd. Een drietal clubs speelde daar wedstrijden. Een vergaderzaal complementeerde het geheel. Aan de was er naast het cafégedeelte een biljartkamer en een gedeelte restaurant. Links van Schot stond de molen van Deiman, later door brand verwoest en gedeeltelijk herbouwd..Omstreeks 1860 had de molenaarsfamilie Deiman de molen in De Maten verlaten om zich in Ter Apel te vestigen. Dit was een gevolg van de aanleg van het kanaal. De molen was aanvankelijk een korenmolen, later een houtzaagmolen. Rechts van Schot had Steenbeek zijn drogisterij; hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Bron. Van het complex Schot is niets meer aanwezig. Hetzelfde geldt voor de woning en molen van Deiman. Het gebied heet thans Molenplein.
 

 

 

vergroten    
  Schot in eerdere tijd, voor 1910. Rechts de drogisterij van Dirk Steenbeek, vervolgens de bakkerij van Tijs Bakker, en daarna Kerkhof met horloges, klokken en naaimachines. De rails naast de weg zijn van de paardentram naar Zuidbroek.
locatievergrotenheden    

De bijgaande foto vertoont de leden van de heren- kegelclub :ALLES TEGEN DE VLAKTE en is genomen in het kegelzaaltje van Cafe-restaurant Schot te Ter Apel op 19 september 1947. Op de foto zijn aanwezig ,staand v.l.n.r op de achtergrond B.H.Drenth(vervener),L.Middekamp(eigenaar manufacturenzaak),Johannes Tees(landbouwer), Koops(opzetter), weer Koops(opzetter),van der Veen (ober). Van voor naar achter,eerste rij links Roelf Hesse(landeigenaar),Brun J.Timmer (hotelier), Luken Tees(landbouwer) B.Buining(taxateur), Alberda van Ekenstein(direnarts). Tweede rij van links G.Wever(molenaar). G.Hovenkamp(rijksontvanger), J.Lamfers (bakker en vervener)vergroten  Geert Sassen(bankdirecteur Twentsche Bank), Harm Timmerman (landbouwer) Derde rij van links H.W.Braam(hotelier van het Boschhuis), Geert Tees (landbouwer), W.B.Huisman (tandarts),   J.Boomgaard(arts),H.Seggers(directeur bos- en landbouwbedrijf gem Groningen) Vierde rij van links H.Lukkien(onderwijzer), De Vroome( hoofd openbare lager school), H.Lubberman (bioscoophouder),J.Tesselaar(directeur Rotterdamsche Bank), J.Franssen (postdirecteur),R.T.Roelofs(directeur aardappeleelfabriek T & O) Dat de vereniging ,vroeger groter in ledenaantal, niet voor een kleintje vervaard was , bleek in 1958.. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd op vijf banen in het Boschhuis het jubileum gevierd. Het kegelconcours duurde van 14 tot en met 28 juni. Door 50 middenstanders, bedrijven en particulieren waren fraaie prijzen beschikbaar gesteld voor de winnaars in diverse categoriën. Van heinde en verre waren kegelclubs aanwezig. Het was een gezellige periode waarbij ook het publiek aanwezig was.

   
vergroten    
   

 

Schot opnieuw. De rails van de paardentram zijn waarneembaar.

 
locatievergrotendetail 1heden    
  Nogmaals Schot met daarnaast de drogisterij van Steenbeek. Daarnaast de bakkerij van Tijs Bakker en vervolgens Kerkhof met klokken enz. De paardentramrails zijn verdwenen. De rails van de EDS naar Emmen kwamen achter de bomen te liggen, langs het kanaal.
locatievergrotenheden    
  De cafe-tapkast bij Schot. achter de tap: Aike Schot.
locatievergrotenheden    
  Cafe Schot annex bioscoop Flora. Wat is er toch veel veranderd. Zelfs een auto is aanwezig.
locatievergrotenheden    
  Mobilisatie 1939-1940. Koningin Wilhelmina brengt een bezoek aan de langs de oostelijke rijksgrens gelegerde nederlandse militairen. Die waren onder andere ingekwartierd bij Schot. Na een bezoek aan hen gaat zij richting Barnflair
vergroten    
  Een damesgezelschap uit Musselkanaal dat het glas heft in het zitgedeelte van de kegelbaan van cafe-restaurant Schot. De foto is van Lunow en gedateerd 23 juni 1952.  v.l.n.r. Esther Bakker, Fennie Bakker, Dien Branbergen, Klaske Andringa, onb, mw Sol-Heinz, mw de Boer,, mw Teerling, Eppie Branbergen en mw Bakker.

met dank aan dhr J Branbergen, Musselkanaal

foto met dank aan mevr Gea Kanninga, Gieten

vergroten    
   

Een herengezelschap dat het glas heft in het zitgedeelte van de kegelbaan van cafe- restaurant Schot. Wie weet wie de afgebeelde heren zijn ?

 

foto met dank aan mevr Gea Kanninga, Gieten

vergroten    
   

Een herengezelschap dat het glas heft in het zitgedeelte van de kegelbaan van cafe- restaurant Schot. Wie weet wie de afgebeelde heren zijn ?

 

 

foto met dank aan mevr Gea Kanninga, Gieten

vergroten    
   

Het complex van Schot vanuit de lucht, rechts drogist Steenbeek, later Bron. Daarnaast het pand van bakker Bakker. Links nog juist de molen van Deiman.

 

 

foto met dank aan mevr Gea Kanninga, Gieten

vergroten    
   
vergroten    
  meer over bioscoop Flora
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
  menulijst Schot (de brand overleefd) vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    

afkomstig van: www.allemolens.nl , zie daar voor veel meer informatie over Nederlandse molens

 

     
   
vergroten    
   
vergroten    
 

Cafe Schot aan de Hoofdstraat met links de molen van Deiman en rechts de drogisterij van Steenbeek.

 

 

voor meer info over verdwenen molens: www.molendatabase.org 

locatievergrotenheden    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten    
   
vergroten