Scheepvaart

 
    Hier een bijzonder fraaie weergave van voortbeweging van een beladen schip met mankracht. We zijn hier aan het begin van de Hoofdstraat, alle bomen langs de Hoofdstraat staan hier nog. De tramlijn  is onderdeel van de lijn van de E.D.S. en loopt van het tramstation naar het Boschhuis, als gevolg van de verleende concessie van de Stad Groningen aan de E.D.S.
locatievergrotenheden    
    Een schip met turf in het Rutenbrockkanaal, op de plaats waar nu nog restanten van de spoorverbinding van de STAR naar de Rijksgrens liggen. In Duitsland is die spoorlijn nooit doorgetrokken i.v.m. de economische crisis van de 20er jaren.
locatievergrotendetail 1heden    
    Aan de Hoofdkade vlak voor de Roswinkelerbrug. Rechts het pand van A.Bos; het was in gebruik als bakkerij en cafe, maar ook als hoedenwinkel etc. Vervolgens kwam het kruidenierswinkeltje van Vleer, het pand van Rottinghuis, het Hooiland en het pand van Timmerman.
locatievergrotendetail 1heden    
    Een van de allermooiste sfeerbeelden. De links van de weg wonende eigenaar is hier bezig te voorzien in zijn brandstof voor de winterperiode. Dikwijls werd met meerderen een schip turf gekocht. Hier wordt het schip,gevaren tot voor het huis, ontladen, kruiwagen voor kruiwagen. Links liggen de rails van de tramlijn naar Emmen.
locatievergrotenheden    
    Een zeilschip bij het begin van de Hoofdkade. Over de Runde is later een brug aangelegd. Op de afbeelding is enkel een brede plank te zien, waarop een jongen zit te vissen.
locatievergrotendetail 1heden    
    Aan de Viaductstraat langs het jaagpad voor de brug naar de Westerstraat. Op de achtergrond de vroegere Gereformeerde kerk. Rechts het  helaas gesloopte brugwachtershuis en in het kanaal een zeilschip.
locatievergrotendetail 1heden    
    Hier wordt het schip in het Ruiten-A-kanaal voortbewogen door eigen mankracht. De vrouw stond dikwijls aan het roer maar moest soms ook in de lijn.
locatievergrotendetail 1heden    
    Blik vanaf Barnflair-oost richting Ter Apel. Rechts de Oosterstraat.
locatievergrotenheden    
    Werd vroeger het scheepvaartverkeer in hoofdzaak geregeld door eigen trekkracht of door die van de vrouw, later kwam de scheepsjager met paard. Ook werd soms het zeil gebruikt. Weer later volgde de  mechanische voortbeweging van het schip zelf of van een zg,opdrukkertje
locatievergrotenheden    
    Aan de Westerstraat staat nog het tolhuis (ook genaamd kethuus). Over het kanaal voor het kethuus was een ketting gespannen. Zodra een schip, beladen met turf uit het veengebied, de ketting wilde passeren moest eerst tol worden betaald aan de tolgaarder, alvorens de ketting werd neergelaten met een kettingrol die opgesteld was op een bruggenhoofd. Tol werd geheven door de stad Groningen.
locatievergrotendetail 1    
    Hier de kettingrol, behorende bij het kethuus aan de Westerstraat.
locatievergroten    
  Het brughuis tegenover het voormalig postkantoor. Elizabeth Kuipers-Westen en haar dochters hebben vr de 2e wereldoorlog de hoofdbrug en de voetgangersbrug bediend. 
locatievergrotendetail 1heden