de Postkoets

Als grensplaats had Ter Apel zelfs een internationale postverbinding met Haren in Duitsland.
   

De “Pruuze Post” is te zien met veel belangstellenden er bij.  De hier afgebeelde foto is  bij Hotel Beckmann.

locatievergrotendetail 1detail 2heden    
  Op de voorgrond  een “baanschuiver” die de rails van de paardentram schoonmaakte met behulp van het voertuigje dat achter het paard werd gespannen. Door de aangebrachte verzwaring was het in staat om de ruimte in de rails schoon te krabben. Op de achtergrond de postkoets naar Haren.
locatievergrotenheden