Gereformeerd Verenigingsleven

In 1916 is voor het eerst sprake van Gereformeerde Jongelingen Vereniging Eleazar. Pas vanaf 1917 wordt melding gemaakt van de Meisjes Vereniging Tryfosa. Tryfosa legde zich aanvankelijk vooral toe op een diaconale taak: het naaien en verstellen van kleding ten behoeve van de armen. De kerkenraad was in 1920 van mening dat het inhoudelijke aspect in Tryfosa versterkt moest worden: de vergaderingen leken meer op `eene naaivereeniging dan op eene meisjesvereeniging'. Wenselijk was minstens een uur bijbelbespreking per vergadering, zonder ondertussen te zitten naaien.' In overeenstemming met de gereformeerde praktijk stonden zowel de MV als de JV onder toezicht van de kerkenraad. De MV en JV waren voor gereformeerde jongeren relatief zeldzame gelegenheden om buiten het werk met leeftijdgenoten onder elkaar te zijn. In de gesprekken ging het over meer dan enkel geloofszaken. meer
 

Optocht over de hoofdstraat op 31 augustus 1933 ter gelegenheid van koninginnedag die in die tijd (tijdens de regering van koningin Wilhelmina) op die datum werd gevierd. De in wit geklede gereformeerde meisjesvereniging "Tryfosa" gaat waarschijnlijk richting hotel Boschhuis voor een feestelijke samenkomst met andere Ter Apeler verenigingen. Foto gemaakt door Lunow.

meer over deze foto van Tryfosa

vergroten    

Groep leden van de Gereformeerde Jongerenvereniging 'Eleazer' uit Ter Apel. De foto stamt uit het jaar 1935. Op de foto staan de volgende 'jongeren' afgebeeld: Eerste rij (zittend) v.l.n.r.: Gabe van der Zwaag, Evert Hekman, Hendrik Bas (voorzitter), Hendrik Pathuis, Kees Veling, ds. Oosterheert, Chris Koch, Hendrik Braam (2-de voorzitter) en Jan Dekker. Tweede rij v.l.n.r.: Geert Bodewitz, Jan van der Veen, Chris Hovenkamp, Berend van der Veen, Klaas Coenraads, Jacob Bodewitz, Roelof Lok, Jan Veldman, Flip Hekman, Jan Dam en Harm Jan Bodewitz. Derde rij v.l.n.r.: Johan Schuring, Albert Bos, Hendrik Dam, Appie Deuring, Albert Trip, Auke Zoer, Hendrik Beekman, Jan Deuring, Wiebo Velema, Roelof Huizing, Frederik 'Spreen, Hendrik Dekker, Adolf Hekman en Mans Groenewold. Bovenste rij ? , Pieter Geerlings, Jan Willem Eggink, Laas de Jong, Piet Dam, Klaas Koch, Geert Beerta, Jan Hummel en Geert van der Zwaag.

foto afkomstig van dhr F Spreen,met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle

vergroten    
   

 

 

Meisjesvereniging Mirjam voor de ingang van de Gereformeerde Kerk

 

 

 

foto afkomstig van mevr. Hanekamp-Witkop, met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle

vergroten    
  foto door Lunow

 

foto afkomstig van mevr. A v.d.Ploeg, met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle

vergroten    
  Tryfosa op een foto van omstreeks 1920. Op de achterste rij geheel links Cobie v.d.Ploeg, eerste rij 2e van rechts: Riek van Minnen

 

foto met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle

vergroten    
  Datum foto 3 september 1919

 

foto afkomstig van mevr. Hanekamp-Witkop, met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle

vergroten    
  foto met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle
vergroten    
  foto afkomstig van mevr. Hanekamp-Witkop, met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle
vergroten    
  Tryfosa bij het 40 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. met vaandel: Albertje Hagedoorn

 

foto afkomstig van mevr A Meijer-Hagedoorn, met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle

vergroten    
   

Meisjesvereniging Tryfosa, jaren dertig, aan de zwerfkeien te zien ergens in Drenthe. Op de foto oa Hanna Geerlinks, Pietertje Deuring, Annegien Hagedoorn, Hillie Witkop.

 

 

foto afkomstig van mevr A Meijer-Hagedoorn, met dank aan Dr G van Klinken, Zwolle

vergroten    

Veel meer over het Gereformeerde leven in en om Ter Apel is te lezen in: Op de grens; Gereformeerden in de marge van moderniserend Nederland, Ter Apel 1879-1940. 

Tussen 1879 en 1940 werd Ter Apel opgenomen in de modernisering van Nederland. De gevolgen daarvan werden niet alleen zichtbaar in het landschap, maar ook in het onderwijs en in de beroepen van de bewoners. De veranderingen hielden geen halt voor de deuren van de gereformeerde kerk. Jongeren groeiden op in een ander milieu dan dat van hun grootouders. Sommigen kregen na de christelijke lagere school de kans om de openbare HBS te doorlopen. Anderen moesten al op dertienjarige leeftijd werk gaan zoeken. In de economische crisisjaren hadden ze bepaald geen gemakkelijke start. Nog weer anderen vooral vrouwen merkten dat de gereformeerde zede grenzen stelde aan hun ontplooiingsmogelijkheden. In dit boek words het verhaal van een kleine kerkelijke gemeenschap verteld vanuit verschillende invalshoeken: ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, gereformeerden en niet-gereformeerden.

Gert van Klinken (1960) was destijds als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de letterenfaculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Thans is hij docent kerkgeschiedenis Protestantse Theologische Universiteit Kampen.  In 1996 verscheen zijn proefschrift Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom, 1896-1970.