Postkantoor

Van 1866 tot 1876 was Ter Apel een hulpkantoor onder Winschoten, daarna tot 1894 hulpkantoor onder Stadskanaal. Ter Apel kreeg in 1894 een eigen zelfstandig postkantoor.
Het eerste postkantoor werd in 1877 gebouwd als woonhuis voor de heer Brat uit Amsterdam. Brat verwachtte in het veengebied veel geld te kunnen verdienen, maar dat werd een teleurstelling. Hij werd daarop postdirecteur en verkocht zijn woonhuis aan de Staat, die het pand in 1905 verbouwde. In 2002 werd een nieuw gebouw gesloopt aan de Nederveen Cappelstraat, welk gebouw in de plaats was gekomen van het oorspronkelijke gebouw op de hoek Hoofdstraat-Viaductstraat
 
    Een  beeld van het fraaie pand van Brat, opname vermoedelijk rond 1900.
locatievergrotenheden    
   

 

 

Op dit heel bijzondere kannetje staat een illustratie die sterk overeenkomt met de foto hierboven.

 

foto met dank aan dhr Gerrit Wolters

vergroten    
   

Een meer frontaal aanzicht waarin de fraaie raampartij van de balkonkamer te zien is. Wie de man met de fiets is is niet bekend.

locatievergrotenheden    
 

Het postkantoor omstreeks 1916. Zittend zijn afgebeeld directeur Wolters en echtgenote, daar tussen in hun zoontje. De staande figuren zijn postbestellers. Bovenste rij: Ninteman, Hofkamp, Klein en Hofkamp. tweede rij: Visscher, Prummel, Tees, Hovius, Moorlag.

locatievergrotendetail 1heden    
  foto met dank aan dhr. Gerrit Wolters, zoon van het jongetje in het matrozenpakje op de foto hierboven.
locatievergrotenheden    
    Aanblik vanaf de Westerstraat. De kanaalwal heeft nog geen beschoeiing. De straatverlichting werkt op gas (zie detail).
locatievergrotendetail 1heden    
    Na de verbouwing. Langs de weg is te zien een ANWB-richtingaanwijzer met het gevleugelde wiel.
locatievergrotendetail 1heden    
   

Blik vanuit het kantoor richting Westerstraat, met rechts het brughuis. Het brughuis werd gesloopt in 1980. Later werd ook de draaibrug vervangen door de huidige basculebrug.

 
locatievergrotenheden    
    Befaamd was in vroegere jaren de fotograaf  Koero. Hij was ook dansmeester. Als Koero een foto ging maken trommelde hij eerst een zo groot mogelijk  aantal mensen op om “op portret” te komen. Zo ook op het beeld hiernaast op de hoek Hoofdstraat-Viaductstraat. Op de achtergrond het postkantoor. Midden voor stond een draaipaal langs het kanaal. De verticale as daarvan was draaibaar om het de scheepsjagers en de paarden die een bocht moesten maken, makkelijker te maken en de treklijn door de bocht te halen.
locatievergrotendetail 1heden    
   

Van der Laan behoorde bij het personeel van het postkantoor. Hij was postbode, te zien aan zijn hoge pet. De postbode bracht de ingeleverde post van Ter Apel naar nabije plaatsen per hondekar en ook met de paardentram. De postbesteller bezorgde de post op het goede adres. Hij droeg een plattere pet.

 

 
vergroten    
   

 

Het (vernieuwde) postkantoor in de laatste jaren van de oorlog 1940-1945. De ramen van het kantoorgedeelte waren beplakt met stroken papier om bij een bominslag de scherfwerking van verbrijzeld glas zoveel mogelijk tegen te gaan.

locatievergrotendetail 1heden    
     
Link naar Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars m.b.t. Ter Apel