Schildersbedrijf de Vries

door dhr P.L.P. de Vries

Sinds 1872 is er een schildersbedrijf van De Vries in Ter Apel. Het begint met Marten de Vries die is geboren in Assen (1834-1921), en dan diens zoon Roelof.

 

 

 

Het eerste woonhuis van Marten de Vries aan de Hoofdkade. De weg is dan nog niet bestraat, opname van omstreeks 1910.

 

 

 

Marten heeft twee zoons die meester-verver worden: Roelof en Pieter. Roelof en zijn vrouw Tijtje gaan in 1909 op de Viaductstraat  wonen. De broers blijven niet samen in het bedrijf, want er ontstaat onenigheid over de verdeling van de klanten. Dat gebeurt na het overlijden van hun vader Marten (1921). Er wordt besloten dat klanten die in het zuidelijke deel van Ter Apel en Roswinkel wonen, naar Pieter zullen gaan, de anderen gaan naar Roelof. Pieter stopt met zijn bedrijf, kort voor WO II. Maar de Kamer van Koophandel kan geen  inlichtingen geven  over de preciese datum en reden en ‘papieren’ zijn er niet meer. In 1940 stopt ook Roelof. Zoon Marten, neemt de zaak van zijn vader over. Dat gaat eerst nog wat moeizaam omdat Roelof niet meteen kan wennen aan  zijn nieuwe rol van gepensioneerde. Marten en zijn vrouw Dientje nemen echter het heft in handen, hij investeert in materiaal en trekt nieuwe klanten aan. De zaak op de Viaductstraat groeit en verandert.

Viaductstraat, ca. 1940

We zien dat er, rechts, één etalage is. We leven dan nog niet in de tijd van het “doe het zelven”. Als er iets geschilderd of behangen moet worden, komt de schilder.

Dit is de schilder Marten, op de ladder, met een knecht.

Twintig jaar later, ca. 1960 is het huis behoorlijk veranderd. De grote bomen ervoor zijn gekapt, het huis heeft nu twee etalages. Er is ook een verlicht uithangbord aangebracht. De dame voor het huis is de oudste dochter van Marten, Thea.

Viaductstraat, ca 1960

In 2006 ziet de zaak er helemaal anders uit. Jalt, de jongste zoon van Marten en de vierde Ter Apeler generatie, neemt in 1971 het bedrijf over. Want vader Marten overlijdt in dat jaar. Jalt is dan pas 23 jaar. In de volgende jaren laat hij, samen met zijn vrouw Marga, het bedrijf groeien. En in 2009 ziet het er zo uit:

Marten de Vries( 1843-1921) geboren in Assen en opgegroeid in Roswinkel was zelf niet de eerste schilder in zijn familie. Zijn vader Pier de Vries (1818-1904) was ook schilder, of “verwer” net als diens beide broers Hendrik en Geert. Beroepen gingen toen nog van vader op zoon over en zo is het begrijpelijk dat Pier's vader (Marten 1786-1834)) en grootvader (Pier 1762-1842) en overgrootvader Marten (1729-ca.1795) ook schilders waren. Werden de beide  zonen van Pieter de Vries ook schilders? Nee, de oudste zoon Marten werd arts in Ter Apel en de tweede zoon Albert textieltechnicus in Enschede.

P.L.P. de Vries