Bruggen

Bruggen hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van het dorp Ter Apel. Een brug of een sluis betekende oponthoud voor het scheepvaartverkeer. Er kon even gepauzeerd worden tijdens de tocht vanuit het veen naar de stad. Daarbij konden dan voorraden worden ingeslagen bij een locale handelaar en konden contacten met collega scheepsjagers/schippers onderhouden worden. Hetzelfde gold eigenlijk voor het verkeer over land: als de brug tijdens de aardappelcampagne of tijdens de hoogtijdagen van de vervening vaker open dan dicht was, dan had het weg- tram- en spoorverkeer oponthoud. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Ter Apel dat een regionale kruispuntfunctie voor water, tram en spoorwegen had, bij vrijwel iedere grotere brug of sluis, een of meerdere cafes waren gevestigd.
   

Een sierbruggetje waarschijnlijk in het wandelbos. Exacte locatie niet bekend, evenmin als de identiteit van de afgebeelde heer.

 
locatievergrotenheden    
   

Het voetbruggetje tegenover hotel Beckmann, later vervangen door de huidige brug. Een met aardappelen geladen schip wacht kennelijk op doorvaart. Tijdens de herfstcampagne voeren dagelijks ongeveer 50 schepen door de brug op weg naar de aardappelmeelfabrieken in Ter Apel en Ter Apelkanaal. Links de bloemkwekerij van Metz. Rechts daarvan rijwielhandel Schuiling.

 
locatievergrotenheden    
   

Deze foto toont de trambrug in geopende stand, gezien vanaf de Hoofdkade. Op de achtergrond café Heine, de hoedenwinkel van Jo Westen, slagerij Burghgraef en snoepwinkel van Aaltje Smit. De bakfiets op de achtergrond is vermoedelijk van een melkboer. De jongens op de paal bij de brug zijn v.l.n.r. Reint Wolf, Mans Westen, Bennie Westen, Jaap Burghgraef en Dick Wolf. De foto is gemaakt in de zomer van 1941. In april 1945 werd de brug -vlak voor de bevrijding- door een Duits “Sprengkommando” opgeblazen, dat was meteen het einde van de tramverbinding Emmen-Ter Apel.

vergroten    
   

De Roswinkelerbrug met het toen nog aanwezige brughuis. Links daarvan cafe Ananias. Tol voor weg- en scheepvaartverkeer werd geheven ten behoeve van de Stad Groningen. Tot 1931 hield het tolheffingsysteem voor het wegverkeer stand. Het brughuis was vroeger ook de woning van  Tolgaarder Kanning.

 
locatievergrotendetail 1heden    
   

De aan het einde van WO II opgeblazen spoorbrug over het Ruiten-A-kanaal. De huizen zijn na verdwijnen van de aardappelmeelindustie in Ter Apel verkocht aan particulieren en hebben sindsdien veel wijzigingen ondergaan.

 
locatievergrotenheden    
   

De klapbrug over het Rutenbrockkanaal  aan het eind van Barnflair-oost. De brug is rond 1970 vervangen door een, iets verder naar rechts gelegen nieuw exemplaar.

 
locatievergrotenheden    
    Houten bruggetje over de grote bosvijver. Er was ook een kleine bosvijver elders in het wandelbos.
locatievergrotenheden    
   

Over de Runde aan het oostelijk uiteinde van de Hoofdstraat, lag deze brug naast de winkel van de Weduwe Speckmann. Op de achtergrond rechts de villa van de fam. Ter Wisch, daarnaast het notarispand en rechts van de winkel Speckmann het woonhuis van de stadsopzichter.

 
locatievergrotenheden    
  De brug -met daarop zichtbaar de rails van de paardentram- over de Runde aan het oosteinde van de Hoofdstraat
locatievergrotenheden    
   

Als gevolg van het graven van het Ruiten-A-kanal moest de weg naar Pruisen (de Schotslaan) worden doorsneden. Op de plaats waar dat gebeurde werd de huidige bosbrug aangelegd. Op de achtergrond de aardappelmeelfabriek Ter Apel en Omstreken.

 
locatievergrotenheden    
   

De brug over de Runde aan het begin van de Hoofdstraat. De paardentram komt juist terug om  naar het eindpunt bij de remise op de hoek Oosterstraat – Schotslaan te gaan.

 
locatievergrotendetail 1heden    

 

 

Hier de brug naar Roswinkel vanaf de Hoofdstraat naar het Hooiland.

 

locatievergrotenheden    

 

 

De verbinding met Duitsland werd in de mobilisatie 1939-1940 met het oog op dreigend oorlogsgevaar belemmerd door het aanbrengen van versperringen. Hier zijn te zien de versperringen bij de brug aan het eind van Barnlair-oost. Er werden rioolbuizen, volgestort met beton aangebracht, alsmede in de weg geplaatste stukken rail.

 

locatievergrotendetail 1linksheden    

 

 

De Eschenbrug in de zandweg achter het Boschhuis naar Laudermarke, vroeger ook bekend als de Soestrumerweg (Sustrum is een plaatsje over de grens in Duitsland).

 

Meer foto's van de Esschenbrug

 

locatievergrotendetail 1heden    
    De Esschenbrug bij winter.
locatievergrotenheden    

 

 

Brug over de Molen-A in de route naar Pruisen, het Schot. Aan de rechterzijde stond de ook nu nog aanwezige ontvangerswoning. Links de nog aanwezige stadsboerderij.

 

locatievergrotendetail 1heden    

 

 

De Roswinkelerbrug met aan de linkerkant het brughuis en daarachter het tramstation van de O.G. Rechts het tramstation van de E.D.S. Midden op de voorgevel van het brughuis hangt een bord waarop zijn vermeld de doorvaartgelden voor het scheepvaartverkeer. Het bruggeld werd van de schipper geind met een hengel waaraan een klomp.

 

locatievergrotendetail 1heden    
   

De Molen-A langs het wandelbos ongeveer achter het Boschhuis. Op de achtergrond een bruggetje.

 
locatievergrotendetail 1heden    

 

  De brug te Ter Apelkanaal in de weg richting Groningen. Het was een echte klapbrug. Op de achtergrond links het vermaarde hotel van Daantje Drenth. Achter het hotel werden jaarlijks “peerdjeren wedstrijden”gehouden. Op  ongezadelde  paarden werd dan  gereden.
locatievergrotendetail 1heden    

 

 

Deze brug lag in de Viaductstraat over het spoordok. Dit was een uitgegraven plas die was aangelegd naast een aftakking van het spoorwegemplacement, om overslag van goederen van schip naar spoor en omgekeerd mogelijk te maken. Op de achtergrond het spoorviaduct in de spoorlijn naar Stadskanaal.

 
locatievergrotenheden    

 

 

Deze brug lag over de Runde (ten onrechte ook wel genoemd Ruiten A) in de Sellingerstraat. Rechts het vroegere cafe Scholtens dat een speeltuin had. De brug is later vervangen door een duiker onder de weg. De Runde werd vroeger ook wel "het oude diepje"genoemd.

 

locatievergrotenheden    

 

  Nogmaals de Roswinkelerbrug met nabijgelegen percelen
locatievergrotenheden