de allereerste foto van de brandweer van Ter Apel

De onderstaande foto is zeer waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van de in gebruikneming van een nieuwe brandspuit. Op de foto is 1 persoon met redelijke zekerheid te identificeren: de man rechts naast de brandspuit met de sigaar in de hand en de snor en baard. Het is zeer waarschijnlijk Rienhart Ennes Wolf, destijds als stadstimmerman werkzaam in het Klooster, dat toen fungeerde als stadstimmerwerkplaats. Het Klooster was in die tijd nog in bezit van de stad Groningen. Zesde van rechts is mogelijk slager Meijer. De man links van de spuit (met de pijp in de hand) is vermoedelijk een van de Belgische vluchtelingen die tijdens de 1e wereldoorlog onderdak hadden gevonden in het Klooster. Met die bevinding is het mogelijk het jaartal van de foto vast te stellen tussen 1914 en 1918. De lokatie is niet zeker maar is mogelijk ergens in het wandelbos getuige de oude eikebomen op de achtergrond. Ook moet er water in de buurt zijn geweest want de spuitslang staat onder druk. Verder is het aannemelijk dat de ingebruikneming van een nieuwe spuit met enig vertier gepaard zal zijn gegaan, vaak een borrel en een sigaar. De borrels zijn niet afgebeeld maar veel van de heren hebben een sigaar is de hand. De lokatie zal dus waarschijnlijk ergens rond het Klooster zijn geweest, mogelijk bij hotel “de Poort” of het Boschhuis.

 
 

Enkele van de heren hebben een band om de arm waarop valt te lezen “pomper”, zij moesten waarschijnlijk het zware werk verrichten tijdens een brand. Met de twee hefbomen aan weerszijden van de spuit werden de cilinders bediend die het water onder druk door de slang liet stromen.
 

vergroten    
  De heer Gerard Koppers van het Nationaal Brandweer Documentatiecentrum heeft ook zijn licht over de foto laten schijnen. Hij schrijft: De handbrandspuit op de foto is ontegenzeglijk van het fabrikaat Van der Ploeg uit Grouw/Leeuwarden.  Op basis van produktiegegevens zal het exemplaar van Ter Apel  van tussen 1899 en 1920 dateren.
     
 

Voor meer informatie over de fa v.d. Ploeg zie het boekje 'Nederlandse Brandspuitfabrikanten' van de Werkgroep Brandweerhistorie  of de website van het Nationaal Brandweer Documentatie Centrum

 

 

 

foto met dank aan dhr. Gerard Koppers, NBDC

 
     
  afbeelding met dank aan dhr. Gerard Koppers, NBDC