Boslaan-Schotslaan

Het kruispunt tussen Boslaan en Schotslaan was altijd een markant punt in Ter Apel. Verschillende tramlijnen kwamen er samen, de Runde werd er doorsneden door het Stads-TerApeler Kanaal waarna het de Ruiten A werd. De toegangsweg naar het Klooster takte af van het kanaal en er was de winkel van vrouw Speckmann.
 
   

Een optocht trekt voorbij het pand van de  weduwe Speckmann. De situatie ter plekke is volledig veranderd., vooral als het gaat om de bomen. Viersprong  Hoofdstraat-Boschlaan-Oosterstraat-Schotslaan. Situatie omstreeks 1905.

 
locatievergrotenheden    
 

Aan de Boschlaan richting Boschhuis met rechts het pand Ter Wisch en daarnaast het notarispand. Let op de oude ANWB-handwijzer en de kleine beukenboompjes. Ongeveer 1910.

 

 
locatievergrotenheden    
   

 

Aan het begin van de Hoofdstraat – Boschlaan. De jonge beukenbomen beginnen volwassen te worden. Op de achtergrond het pand Ter Wisch, daarnaast het notarispand en links de woning van de stadsopzichter Nicolai, later Seggers. Ongeveer 1910. Het pand wordt thans bewoond door de laatste direkteur der stadsbezittingen dhr A.H. Drenth..

locatievergrotenheden    
 

Op de hoek Hoofdstraat -  Oosterstraat was gelegen een belangrijk verkeersknooppunt.  De paardentram en de Dedemvaartsche Stoomtramweg Maatschappij vertrokken er

 

locatievergrotenheden    

De in  1875 te Lindloh (Duitsland) geboren Dr Theodor Brümmer was een dokter die uiterst kundig was op het gebied van aandoenin­gen van de luchtwe­gen. Zijn praktijk in Rütenbrock werd door  dusdanig veel mensen uit Ter Apel en omgeving bezocht, dat in 1906 Brummer zich met zijn Nederlandse echtgenote Berendina Bakker Ter Apel vestigden. Daar kreeg hij de bijnaam kreeg van  "platteland­spro­fessor", mogelijk doordat hij (volgens overlevering) bij mensen met een ernstige aanval van croup een opening in de hals te maken zodat de toevoer van lucht bleef verzekerd. Brümmer ontwikkelde samen met de plaatselijke drogist Steenbeek een medicinale drank met als hoofdbestanddelen thijm, kandij, alcohol, kaneelolie, droseryextract, caramel, en Bella Donnae (atropine). Die drank, met een aangenaam zoete smaak, werd al snel bekend als ”Brummersdrank". De verpakking had een herkenbare niezende man (inzet). De produktie vond plaats in de schuur van Steenbeek, thans DA drogisterij van der Tuuk aan de Hoofdstraat.  Het werd een commercieel succes en Brummer kon het zich daarmee veroorloven een prachtige villa met aangebouwd koetshuis te laten bouwen (foto) aan de Schotslaan die nog steeds in volle glorie is te aanschouwen. Dokter  Brümmer overleed in 1959, de Brummersdrank wordt sinds 1970 niet meer geproduceerd.  meer over Dr Brümmer

locatievergroten

    Blik vanaf het dak van de vroegere Twentsche Bank met links de Boschlaan  en  rechts de Schotslaan.
locatievergrotendetail 1heden    
   

Rechts op de afbeelding is het vroegere Hotel Ter Apel (later Stukje) nog te zien.

 
locatievergrotendetail 1heden    
 

Een heel bijzondere aanblik van Ter Apel, aan het begin van de vorige eeuw. De weduwe Speckman had een winkel in levensmiddelen en galanterieën precies in de bocht van het kanaal. Die strategische plaats was waarschijnlijk gekozen omdat zij op die manier van verre de schepen aan kon zien komen, vanuit het zuiden de met turf beladen schepen richting de stad Groningen, en vanuit het westen de lege schepen op de terugweg. Later kwamen daar de aardappelschepen richting de aardappelmeelfabriek WTM bij. Het pand van weduwe Speckmann werd later de Twentsche Bank en is thans het huis en     praktijk van tandarts Mulder. Vanaf het pand zijn vroeger in diverse richtingen foto’s gemaakt die als ansichtkaart werden gebruikt. Bijgaande foto in zuidoostelijke richting is daarvan een voorbeeld. Op de voorgrond poseert het personeel van hotel Stukje, de rails van de paardentram zijn zichtbaar en in het midden van de foto enkele wagons van de EDSM (Eerste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij). Het Burgemeester Beinsdorp is nog lang niet gebouwd. Op verzoek van oudterapel.nl heeft de echtgenote van tandarts Mulder het dak beklommen en heeft fotos in dezelfde richting gemaakt. bekijk die fotos hier

locatievergrotenheden    

 

 
 

Gezicht op de Hoofdstraat (met aan weerszijden bomen) vanaf de bocht naar de Oosterstraat. Rechts de winkel van “vrouw Speckmann”.

 
locatievergrotendetail 1heden    

Het pand Boschlaan 4 is meer dan 100 jaar oud. Op de plaats waar voordat het Stads-Ter Apeler kanaal werd doorgetrokken richting Barnflair, lag oorspronkelijk een laaggelegen stuk grond met slechte afwatering. Bij het graven van het kanaal werd de vrijgekomen grond onder andere gebruikt voor het ophogen van dat laaggelegen gebied in de richting van het Klooster, Op dat opgehoogde stuk werd  oa. de Boschlaan aangelegd en ter weerszijden werden enkele statige huizen gebouwd. Boschlaan 4 werd gebouwd door landbouwer Hesse in 1905. Daarbij werd veel aandacht gegeven aan de uitstraling van het pand; het moest duidelijk zijn dat er een vermogend persoon woonde. In 1922 werd het pand betrokken door notaris Koops die tot dan toe kantoor hield en woonde in het oude Klooster. Hij werd opgevolgd door een reeks notarissen waarvan de laatste in 2007 het pand verliet. De bijgevoegde foto laat het prachtige pand in aanbouw zien met de bouwers op de voorgrond. Opvallend is de leeftijdsverdeling; de opzichter (links) heeft een bouwtekening in de hand is ongeveer 35 jaar, naast hem 3 werknemers van hooguit 30 jaar, de overige 6 zijn jongens tussen de 12 en 20 jaar. Allen poseren met een stuk gereedschap in de hand, ze laten trots zien dat zij het zijn die daar een prachtig pand neerzetten. Binnen in het pand is nog een jongetje te zien, wellicht een vriendje van een van de jonge bouwers. Door de ramen van de voorkamer is nog een glimp te zien van de schuur van het naastgelegen pand van Ter Wisch, helaas inmiddels gesloopt. Boschlaan 4 heeft sinds de bouw uiterlijk nauwelijks veranderingen ondergaan. Tegenwoordig is het pand in gebruik als gecombineerde woning/kantoor bij uitzendorganisatie Pool.

locatievergrotenheden    
   

Het notarispand aan de Boschlaan met op de achtergrond het pand Ter Wisch.

 
locatievergrotendetail 1heden    
 

Aan het begin van de Boslaan westzijde. Op de achtergrond de woning van de toenmalige directeur van het stadsbos- en landbouwbedrijf van de Stad Groningen

 

locatievergrotenheden    
   

De Schotslaan gezien vanuit westelijke richting. De nu aanwezige imposante beukenbomen zijn op de afbeelding nog in aanwas. De straat is voorzien van klinkers en is veel smaller dan nu het geval is.

 
locatievergrotenheden    
   

 

De Schotslaan gezien vanuit oostelijke richting. Deze foto is wat eerder dan de bovenstaande, een deel van de bomen aan de noordzijde is nog niet aanwezig.

 
vergroten    
   

 

 

Het statige pand van dierenarts Jhr Alberda van Ekenstein

 

 

 

collectie J.J.Wachters, Ter Apel

vergroten    
   

Blik vanuit de Schotslaan in westelijke richting met op de achtergrond het pand Ter Wisch. Het pand op de voorgrond is van dokter Brummer.

 
locatievergrotendetail 1heden    
   

 

 

Vermoedelijk de Schotslaan vanuit de richting vanuit het AGO-dorp.

 

 

collectie J.J.Wachters, Ter Apel

vergroten    
    De Schotslaan richting Bosbrug.
locatievergrotendetail 1heden